Utdelningar

Nedan följer en sammanställning av alla månadsrapporter över utdelningar.

Utdelningar 2014


Inget bloggat detta år.

Total 2014 - 3616 kr

Utdelningar 2015


Januari 2015 - 145,65 Kr
Februari 2015 - 571,19 Kr
Mars 2015 - 1192,47 Kr
April 2015 - 1625,25 Kr
Maj 2015 - 2766.21 Kr
Juni 2015 - 410.00 Kr
Juli 2015 - 322.69 Kr
Augusti 2015 - 729.52 Kr
September 2015 - 1071.85 Kr
Oktober 2015 - 473.33 Kr
November 2015 - 948.76 Kr
December 2015 - 571.73 Kr
Total 2015 - 10926.42 Kr


Utdelningar 2016

Januari 2016 - 412.95 Kr
Februari 2016 - 767.51 Kr
Mars 2016 - 2830.62 Kr
April 2016 - 2306.65 Kr
Maj 2016 - 3011.98 Kr
Juni 2016 - 567.13 Kr
Juli 2016 - 509.52 Kr
Augusti 2016 - 862,43 Kr
September 2016 - 1242,54 Kr
Oktober 2016 - 1002,75 Kr
November 2016 - 1028,02 Kr
December 2016 - 800,13 Kr
Totalt 2016 - 15342,23 Kr


Utdelningar 2017

Januari 2017 - 479,79 Kr
Februari 2017 - 912,84 Kr
Mars 2017 - 2198,24 Kr
April 2017 - 3346,59 Kr
Maj 2017 - 4499,04 Kr
Juni 2017 - 480,04 Kr
Juli 2017 - 480,58 Kr
Totalt 2017 - 12397,12 Kr
Utdelningar 2015 vs 2016 vs 2017


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar